1 senergos 3 4

Úvod

Společnost Senergos, a.s. nabízí komplexní výstavbu, modernizaci a servis elektrických rozvoden, elektráren, kabelových a venkovních vedení všech napěťových hladin pro významné zákazníky v energetice a průmyslu. 

 

Naše činnost zahrnuje projektování, inženýring, dodávky strojů a zařízení, stavební a montážní práce, zkoušky a uvádění do provozu, ale také následnou údržbu a servis.

Jsme připraveni dodat Vám dílo „na klíč“ nebo řešit jeho jednotlivé dílčí části.


Těšíme se na spolupráci s Vámi.sincan dershanelerdershane fiyatları
Poslední realizace

Aktuality

Brno Medlánky, rekonstrukce R110kV a 22kV

15. 11. 2021
V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce rozvodny 110/22kV Brno - Medlánky

Rekonstrukce rozvodny Náměšť nad Oslavou

10. 09. 2021
Náměšť nad Oslavou, TR 110/22 kV, rek. R22kV, modernizace DŘSO 2021/2022

TR 110/22 kV Prachatice – dokumentace stávajícího stavu

21. 10. 2018
Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU....

F118_Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS

13. 02. 2018
Komplexní realizace stavby na klíč, kdy zakázka probíhala v rozsahu projektové dokumentace DPS, DSPS, komplexní realizace díla, tzn. dodávka materiálu, demontáž a montáž prací v požadované jakosti, včetně případné montáže a demontáže lešení. Dále byly provedeny požadované zkoušky a došlo k označení nového zařízení štítky.
Archív aktualit
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice