1 senergos 3 4

Úvod

Společnost Senergos nabízí komplexní výstavbu, modernizaci a servis elektrických rozvoden, elektráren, kabelových a venkovních vedení všech napěťových hladin pro významné zákazníky v energetice a průmyslu. 

 

Naše činnost zahrnuje projektování, inženýring, dodávky strojů a zařízení, stavební a montážní práce, zkoušky a uvádění do provozu, ale také následnou údržbu a servis.

Jsme připraveni dodat Vám dílo „na klíč“ nebo řešit jeho jednotlivé dílčí části.

Přizpůsobíme se Vašim požadavkům a přáním.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Partneři společnosti:

www.datmolux.cz
www.datmolux.cz


woc
www.woc-zakrany.cz

sincan dershaneler
Poslední realizace

Aktuality

TR 110/22 kV Prachatice – dokumentace stávajícího stavu

21. 10. 2018
Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU....

F118_Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS

13. 02. 2018
Komplexní realizace stavby na klíč, kdy zakázka probíhala v rozsahu projektové dokumentace DPS, DSPS, komplexní realizace díla, tzn. dodávka materiálu, demontáž a montáž prací v požadované jakosti, včetně případné montáže a demontáže lešení. Dále byly provedeny požadované zkoušky a došlo k označení nového zařízení štítky.

Brno – Maloměřice, přel. V5547/5548, STAVOS

28. 11. 2017
Zpracování PD včetně realizace přeložky vedení VVN z nadzemního do kabelového vedení v Brně-Maloměřicích.

Napajedla, přel.ved. VVN V5518/5519, ŘSD

24. 11. 2017
Zpracování PD přeložky 2x110kV typu „soudek“, demontáž a montáž fázových vodičů a KZL.
Archív aktualit
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice