1 senergos 3 4

Aktuality

« První | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 5 | Poslední »

TR 110/22 kV Prachatice – dokumentace stávajícího stavu (21. 10. 2018)

Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU....

více

F118_Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS (13. 02. 2018)

Komplexní realizace stavby na klíč, kdy zakázka probíhala v rozsahu projektové dokumentace DPS, DSPS, komplexní realizace díla, tzn. dodávka materiálu, demontáž a montáž prací v požadované jakosti, včetně případné montáže a demontáže lešení. Dále byly provedeny požadované zkoušky a došlo k označení nového zařízení štítky.

více

Brno – Maloměřice, přel. V5547/5548, STAVOS (28. 11. 2017)

Zpracování PD včetně realizace přeložky vedení VVN z nadzemního do kabelového vedení v Brně-Maloměřicích.

více

Napajedla, přel.ved. VVN V5518/5519, ŘSD (24. 11. 2017)

Zpracování PD přeložky 2x110kV typu „soudek“, demontáž a montáž fázových vodičů a KZL.

více

Pánov V542/547 - přeizolace, výměna KZL, nátěr ocelové konstrukce, rekonstrukce základů (24. 11. 2017)

Zpracování PD výměny izolátorových závěsů na vedení 110kV a 22kV. Nátěry ocelových konstrukcí, rekonstrukce základů

více

R Brno-jih, rek. R22kV, modernizace DŘSO (24. 11. 2017)

Zpracování PD celkové rekonstrukce R22kV, modernizace řídicího systému a chránění R22kV Brno-jih

více

TR Líšeň, rek. R22kV, modernizace DŘSO (21. 11. 2017)

Zpracování PD celkové rekonstrukce rozvodny 22 kV Brno – Líšeň, přeústění kabelových vývodů VN do nové R22kV, modernizace řídicího systému a chránění R22kV Líšeň.

více

TR Klobouky u Brna – rek. R 22 kV + DŘSO (21. 11. 2017)

Zpracování PD kompletní rekonstrukce rozvodny 22 kV

více

R 110 kV Uherský Brod - ROP (21. 11. 2017)

Projekční tým společnosti Senergos, a.s. v termínu 09/2014 ÷ 09/2016 vytvořil projektovou dokumentaci na kompletní obnovu stávajících elektromechanických ochran

více

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV a 22 kV (20. 11. 2017)

Zpracování PD rekonstrukce a rozšíření rozvodny 110kV

více

« První | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 5 | Poslední »
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice