1 senergos 3 4

Aktuality

« První | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 5 | Poslední »

Plánované výměny elektroměrů k ověřování 2020 – 2024 (13. 05. 2022)

V současné době realizujeme plánovanou výměnu elektroměrů umístěných u odběratelů napajených z distribuční soustavy provozované společností EG.D, a.s.

více

Brno Medlánky, rekonstrukce R110kV a 22kV (15. 11. 2021)

V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce rozvodny 110/22kV Brno - Medlánky

více

Rekonstrukce rozvodny Náměšť nad Oslavou (10. 09. 2021)

Náměšť nad Oslavou, TR 110/22 kV, rek. R22kV, modernizace DŘSO 2021/2022

více

TR 110/22 kV Prachatice – dokumentace stávajícího stavu (21. 10. 2018)

Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU....

více

F118_Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS (13. 02. 2018)

Komplexní realizace stavby na klíč, kdy zakázka probíhala v rozsahu projektové dokumentace DPS, DSPS, komplexní realizace díla, tzn. dodávka materiálu, demontáž a montáž prací v požadované jakosti, včetně případné montáže a demontáže lešení. Dále byly provedeny požadované zkoušky a došlo k označení nového zařízení štítky.

více

Brno – Maloměřice, přel. V5547/5548, STAVOS (28. 11. 2017)

Zpracování PD včetně realizace přeložky vedení VVN z nadzemního do kabelového vedení v Brně-Maloměřicích.

více

Napajedla, přel.ved. VVN V5518/5519, ŘSD (24. 11. 2017)

Zpracování PD přeložky 2x110kV typu „soudek“, demontáž a montáž fázových vodičů a KZL. elektrik panosu üretimi

více

Pánov V542/547 - přeizolace, výměna KZL, nátěr ocelové konstrukce, rekonstrukce základů (24. 11. 2017)

Zpracování PD výměny izolátorových závěsů na vedení 110kV a 22kV. Nátěry ocelových konstrukcí, rekonstrukce základů

více

TR Líšeň, rek. R22kV, modernizace DŘSO (21. 11. 2017)

Zpracování PD celkové rekonstrukce rozvodny 22 kV Brno – Líšeň, přeústění kabelových vývodů VN do nové R22kV, modernizace řídicího systému a chránění R22kV Líšeň.

více

TR Klobouky u Brna – rek. R 22 kV + DŘSO (21. 11. 2017)

Zpracování PD kompletní rekonstrukce rozvodny 22 kV

více

« První | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 5 | Poslední »
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice