1 senergos 3 4

Brno – Maloměřice, přel. V5547/5548, STAVOS (28. 11. 2017)

Dle žádosti firmy STAVOS Brno, a.s. o přeložce venkovního vedení a souvisejícího zařízení v prostoru mezi ul. Obřanskou a Cacovickým ostrovem v Brně-Maloměřicích, naše firma zahájila projektovou dokumentaci na přeložení venkovního vedení 2x110kV V5547/5548 v úseku mezi řekou Svitavou a transformovnou 110/6kV Výtopna Maloměřice. Přeložku nešlo s ohledem na místní podmínky provést jinak, než kabely 110kV.

V rámci realizace proběhlo provozní propojení – by-pass V5547/5548 přes sousední nevyužívaný potah vodičů V5541. Stožáry č. 9, 10, 11 byly nahrazeny dvěma souběžnými kabelovými svazky 110kV, stožár č. 9 byl vyměněn za nový kabelosvodný stožár. V souvislosti s potřebou chránění vložených kabelů 110kV bylo osazeno nové KZL, které na přechodném stožáru č. 9 přešlo na zemní optický kabel.

V roce 2017 stavba byla úspěšně odevzdána společnosti E. ON Česká republika, s.r.o.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice