1 senergos 3 4

F118_Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS (13. 02. 2018)

V roce 2016 naše firma zpracovávala zakázku: "JE Temelín, F118-Rekonstrukce kabelové trasy pro napájení NTKS". Předmětem díla byla záměna pěti paralelních kabelů v objektu JE Temelín z rozvodně R6kV JE Temelín vlastní spotřeby druhého výrobního bloku. Nově položený kabel je veden z rozvodny R6kV vlastní spotřeby druhého výrobního bloku kabelovým kanálem k rozvodně R6kV NTKS (nízkotlaké kompresorové stanice a napájení zdroje chladu pro vzduchotechniky výrobního bloku, administrativy a celého areálu).

V rámci realizace se řešila demontáž a montáž kabelového vedení 2.43A WH0024A(B,C,D,E)|2, provedení spojek na novém a stávajícím kabelu, provedení koncovek, zaústění do rozvaděče a provedení diagnostiky kabelu.

V stejném roce byla stavba úspěšně předána společnosti ČEZ, a.s.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice