1 senergos 3 4

Kompletní rekonstrukce linky V1357 (14. 10. 2015)

Společnost Senergos, a.s. úspěšně dokončila kompletní rekonstrukci linky 110 kV V1357, včetně výstavby nového vedení v úseku st. č. 73 – 98. V první etapě byla provedena demontáž stávajících fázových a zemních lan, následně byly demontovány stávající stožáry. Na nové betonové patky s osazenými základovými díly byla provedena montáž nových stožárů za pomocí jeřábu. Ve druhé etapě byly stožáry osazeny armaturou a následně byla natažena fázová a kombinovaná zemní lana. Byla provedena vizuální kontrola včetně revize a zařízení bylo uvedeno do provozu.

     

               

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice