1 senergos 3 4

Napajedla, přel.ved. VVN V5518/5519, ŘSD (24. 11. 2017)

V roce 2015 ze strany Ředitelství silnic a dálnic, st. příspěvková organizace, byla podána žádost o přeložku stávajícího vedení 110kV V5518/5519 OKC-FA z důvodu trasově kolidující stavby dopravní komunikace R55 v úseku Napajedla-Babice. V roce 2016 projekční tým společnosti Senergos a.s. začal zpracovávat projektovou dokumentaci na přeložení požadovaného venkovního vedení od stožáru č. 22 až 26, který se nacházel v trase V5518/5519, spojujícího rozvodny Otrokovice a Fatra Napajedla.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice