1 senergos 3 4

Pánov V542/547 - přeizolace, výměna KZL, nátěr ocelové konstrukce, rekonstrukce základů (24. 11. 2017)

Venkovní vedení 110kV V542/547 a 22kV VN708/709 bylo uvedeno do provozu v roce 1991, a v roce 1997 na tomto vedení bylo nainstalováno nové kombinované zemnící lano typu OZ 88/50 AYD 12 výrobce EGÚ s 12 optickými vlákny. Kvůli tomu, že po celé délce trasy byly osazeny problematické izolátory typu Spirelec u kterých docházelo k nenadálým praskání, a ocelové konstrukce vykazovaly nadměrnou korozi, se v roce 2015 zahájila stavba kompletní opravy stávajících stožárů včetně výměny izolátorových závěsů na vedení 110kV a 22kV v úseku p. b. č. 1 – p. b. č. 12 v odbočce TR Pánov.

V rámci realizaci došlo k celkovému očištění a aplikaci nového dvouvrstvého ochranného nátěru, sanaci konstrukce stožárů, doplnění nového uzemnění jednotlivých typů stožárů. Během zpracovávání projektové dokumentace byly navrženy nové izolátorové izolátory typu LG pro řetězce VVN a izolátory typu FiberLink pro řetězce VN. Stávající KZL bylo nahrazeno novým kombinovaným zemnícím lanem se 48 optickými vlákny, na kterém se umístily tlumiče vibrací.

V roce 2016 stavba byla úspěšně předaná investorovi.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice