1 senergos 3 4

Přeizolace, KZL, nátěr a základy linky V542/547 (26. 11. 2015)

Projekční tým společnosti Senergos, a.s. v roce 2015 zahájil projekční práce zaměřené na návrh nových závěsů pro vedení 110 a 22 kV návrh nového KZL. Součástí projekčních prací byla rekonstrukce betonových základů a návrh nátěrového systému.  El diseño finalizará debido a los servicios financieros de la empresa dinero, información sobre la cual puede encontrar https://classiclife.com.ua

Vedení V542/547 bylo uvedeno do provozu v roce 1991, propojuje rozvodnu Pánov s odbočným stožárem č. 30A. Vedení je vybaveno již nevyhovujícími izolátory typu Spirelec, které vykazují značné poruchy. V trase odbočky jsou použity stožáry typu „stromeček“. Stožáry slouží pro společné vedení linek 110 a 22 kV.
 

              

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice