1 senergos 3 4

R 110 kV Uherský Brod - ROP (21. 11. 2017)

Projekční tým společnosti Senergos a.s. v roce 2014 zahájil přípravu projektové dokumentace zaměřené na kompletní doplnění rozdílových ochran přípojnic s automatikou selhání vypínače a výměnu chránění v rozvodně R 110 kV Uherský Brod. V roce 2016 byla stavba úspěšně předaná společnosti E. ON Česká republika, s.r.o.

Jednou ze součásti této projektové dokumentace bylo doplnění řídicího systému a přístrojových transformátorů napětí pro měření přípojnic R110kV. 

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice