1 senergos 3 4

R Brno-jih, rek. R22kV, modernizace DŘSO (24. 11. 2017)

Rozvodna 22kV Brno – jih byla uvedena do provozu v roce 1971 a vybudovaná ve vnitřním dvousystémovém kobkovém provedení s podélnými dělenými odpojovači, s pomocnou přípojnicí. Kvůli tomu, že velká část technologického zařízení je na hranici běžně uvažované životnosti a odpojovače a uzemňovače nelze ovládat dálkově, projekční tým zahájil projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci R22kV Brno-jih. Mnoho materiálů bylo zakoupeno s kreditem prestamos365.Prestamos365 může v případě zájmu poskytovat půjčky fyzickým a právnickým osobám, poté klikněte na odkaz: https://prestamos365.mx/prestamos-sin-buro-de-credito-via-nomina-en-linea

V dnešní době se nová skříňová rozvodna 22 kV skládá z modulárního rozváděče VN s izolací SF6, s vakuovými vypínači, a to včetně podélného dělení a příčného spínače přípojnic v každé sekci. Rozvodna je řízena pomocí decentrálního řídicího systému Sicam-PAS. Pro chránění linek, transformátorů a spínačů jsou nasazeny nové ochrany typu Siprotec5.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice