1 senergos 3 4

Rozvodna 110kV Telč, rekonstrukce (20. 11. 2017)

Projekční tým společnosti Senergos a.s. v roce 2014 zahájil přípravu projektové dokumentace zaměřené na kompletní rekonstrukci transformovny 110/22kV Telč. V roce 2017 byla stavba úspěšně předaná společnosti E. ON Česká republika, s.r.o.

Součástí projektové dokumentace byla výstavba nové budovy společných prostor, kompletní rekonstrukce venkovní rozvodny 110kV včetně nových stání transformátorů a tlumivek a výměna stávajících transformátorů za nové o výkonu 40MVA.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice