1 senergos 3 4

Sanace venkovních vedení 110 kV (709 stožárů) (30. 11. 2012)

sanace venkovních vedeníNaše společnost realizovala v roce 2012 pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o. sanaci  709 podpěrných bodů venkovního vedení 110 kV. Součástí zakázky byla projektová příprava, návrh technologického řešení, inženýring a realizace stavby včetně koordinace subdodavatelů. Jednalo se o rozsáhlý a časově náročný projekt. Veškeré práce byly zákazníkovi předány v čas a požadované kvalitě. 

 

Realizované linky venkovního vedení 110 kV:

(červen ÷ listopad 2012) 

V5580/V5581, trasa Slavětice – Řípov

V550/V551/V552/V559, trasa Otrokovice – Chropyně 

V5515, V501/5515, V501, trasa Vranov -  Suchohrdly                  

V5533/V5534/V5539, trasa Čebín – Velké Meziříčí 

V535, V536, V535/V536, trasa Sokolnice – Hodonín     

75 podpěrných bodů

110 podpěrných bodů

102 podpěrných bodů

162 podpěrných bodů

260 podpěrných bodů

  

V rámci těchto akcí byla provedena celková rekonstrukce podpěrných bodů VVN v místě vetknutí ocelové konstrukce stožáru do betonového zhlaví základu, kde vlivem nevhodné technologie původní betonáže a vlivem působení klimatických podmínek došlo na ocelové konstrukci stojin ke korozivnímu úbytku materiálu a byly tak zásadně zhoršeny její mechanické vlastnosti.

 

Vlastní rekonstrukce probíhala v několika technologických krocích. Původní betonové zhlaví bylo odbouráno až na pevný podklad a oslabená místa s korozivním úbytkem se zesílila ocelovou pásovinou. V dalším kroku došlo k doplnění výztuže do betonových patek ve formě armokošů z kari sítí vyvázaných na ocelové trny a k následnému dobetonování nového zhlaví do patřičného tvaru s předepsanou finální povrchovou úpravou. Současně s těmito pracemi byla provedena i rekonstrukce obvodového uzemnění každého podpěrného bodu.

 

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice