1 senergos 3 4

TR 110/22 kV Hulín, komplexní rekonstrukce (30. 09. 2015)

Společnost Senergos, a.s. realizuje stavbu kompletní rekonstrukci TR 110/22 kV Hulín a vývody z R22 kV.
Součástí realizace je demontáž technologie, stavební úpravy dvou trafostání, areálové komunikace včetně dešťové kanalizace.  Výstavba nové budovy společných provozů a rozvodny 22 kV, demolice staré budovy, elektroinstalace, montáž VN rozvaděčů, montáž a zapojení ovládacích skříní NN, montáž a zapojení ochran a ŘS. Dále probíhá přeložka volného vedení VN (stávající BSP) na kabelové vedení VN (nová BSP), včetně demontáže betonových sloupů a montáže nových příhradových stožárů, včetně odpínačů VN. Probíhá montáž uzemnění R 110 kV, montáž nové technologie VVN, uložení a zapojení kabeláže pro technologii VVN, montáž a zapojení transformátoru 110/22 kV a přepojení VVN linek do nové rozvodny R 100 kV. Dále probíhá montáž nového řídícího systému (Siemens) a montáž ochran pro chránění linek VN a VVN, montáž nové strukturované kabeláže, montáž obchodního měření.

   

 

         

         

          


 

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice