1 senergos 3 4

TR 110/22 kV Prachatice – dokumentace stávajícího stavu (21. 10. 2018)

Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU.

CZ000004 Vedení 22 kV – venkovní

CZ000005 Vedení 22 kV – kabelové

CZ000010 Vedení NN – kabelové

CZ000012 Telekomunikační kabely

CZ000013 Optotrubka

CZ000014 Komunikace místní a účelové

CZ000015 Technologické budovy

CZ000016 Rozvodna 110 kV – stavební část

CZ000017 Osvětlení technologických částí rozvoden

CZ000018 Oplocení

CZ000019 Vzduchotechnika, klimatizace

CZ000021 Kanalizace

CZ000023 Žumpa

CZ000026 Vodovodní přípojka

CZ000030 Studna

CZ000035 Transformátory 110/22 kV

CZ000037 Tlumivky

CZ000038 Rozvodna 110kV – technologie

CZ000039 Rozvodna 22 kV – technologie

CZ000041 Místní řídicí systém

CZ000042 Ochrany

CZ000044 Přenosová zařízení

CZ000046 Vlastní spotřeba

CZ000047 DŘT, telemechanika

Geodetická část


  

  

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice