1 senergos 3 4

TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV a 22 kV (20. 11. 2017)

Transformovna 110/22kV Brno Medlánky byla vystavěna a uvedena do provozu v letech 1985 – 1986. Jednotlivé přístroje byly umístěny na nízkých ocelových konstrukcích, většina betonových základů se rozpadala. Z těchto důvodu, v letech 2015-2016, společnost Senergos a.s. zpracovala projektovou dokumentaci na stavbu – akce: "TR Brno Medlánky – rek. R 110 kV a 22 kV".

Součástí projektové dokumentace je doplnění odpojovačů a spínačů na přípojnicích v rozvodně 110kV, zaústění vedení V5554. Byla provedena celková rekonstrukce, doplnění a nová výstavba polí R 110 kV. Nová rozvodna 22 kV byla provedena jako dvou systémová rozvodna skříňového typu. V rámci rekonstrukce byla vybudována nová zemnící síť z pásků FeZn 30x4.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice