1 senergos 3 4

TR Klobouky u Brna – rek. R 22 kV + DŘSO (21. 11. 2017)

Rozvodna 22 kV Klobouky u Brna byla uvedena do provozu v roce 1981 a vybudována v jedno systémovým provedení s přípojnicemi WA, WB ve skříňovém vzduchem izolovaném provedení. Od té doby během provozu nedošlo k žádné širší obnově zařízení 22kV.

V roce 2014 byl zahájen projekt rekonstrukce a kompletní demontáže technologie rozvodny 22kV, včetně elektromechanických ochran, řídicího systému a kabelových vývodů na venkovní vedení. V dnešní době je nová rozvodna 22 kV provedena skříňovými SF6 izolovanými rozváděči a umístěna v prostoru stávajících skříňových polí v jedné řadě. Byla provedena rekonstrukce stejnosměrné vlastní spotřeby a nového řídicího systému Sicam-PAS pro monitorování a řízení všech součástí systémů z jednoho centrálního bloku.

Součástí projektu bylo doplnění přístrojového transformátoru napětí pro měření přípojnice R110kV a výměna chránění R110kV.

zpět

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice