1 senergos 3 4

Dokumenty

Politika organizace Senergos, a.s.

Motto:  Spokojený zákazník, spokojená společnost

Společnost Senergos a.s. působí především v energetice se zaměřením na komplexní služby v tomto oboru. Záměrem a posláním společnosti je trvalé zlepšování služeb a činností tak, aby byly plně uspokojeny potřeby a přání stávajících i potenciálních zákazníků. Vedení stanovilo v návaznosti na svůj záměr politiku organizace pro všechny oblasti aktivit společnosti. Tato politika vychází z celkového koncepčního výhledu společnosti, reálného zhodnocení vlivu vnějšího prostředí tj. trhu, možností rozvoje společnosti a interních podmínek a je prezentována prostřednictvím těchto cílů:

 1. budovat trvale prosperující firmu, uspokojující svými produkty zákazníky, vlastníky, management i zaměstnance,
 2. dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti našich zákazníků z hlediska dodržování kvality, pružnosti, ceny a lhůt veškerých našich činností a služeb,
 3. podporovat trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti systému managementu a poskytovat nezbytné zdroje k tomu potřebné,
 4. orientovat se na soustavný průzkum domácího trhu v oblasti našich činností,
 5. pomocí vysoké technické úrovně a kvality práce udržet a budovat postavení na domácím trhu,
 6. rozvíjet vztahy vedení společnosti a zaměstnanců, neustále podporovat odborný růst pracovníků a zlepšovat vzájemnou informovanost zaměstnanců, zákazníků i veřejnosti v otázkách týkajících se jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví,
 7. ve vztahu k životnímu prostředí dbát na:
  • prevenci znečisťování a poškozování životního prostředí,
  • plnění právních předpisů a jiných požadavků týkající se této oblasti,
  • povědomí povinnosti všech zaměstnanců zabraňovat a předcházet poškozování a znečisťování životního prostředí,
  • minimalizaci odpadů a snižování potřeby zdrojů,
  • prevenci havarijních situací, podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k ochraně životního prostředí,
  • zavádění nových výrobních postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí, efektivnějších při využívání materiálů, energií apod.
 8. ve vztahu k bezpečnosti dbát na:
  • prevenci a minimalizaci bezpečnostních rizik,
  • plnění právních předpisů a jiných požadavků, týkající se této oblasti,
  • předcházení úrazům, nemocem z povolání a ostatním poškozením zdraví,
  • přizpůsobení práce a pracovních podmínek potřebám pracovníků,
  • identifikaci a hodnocení bezpečnostních rizik, přijímání opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci,
  • podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

Politika organizace je vyhlášena vedením společnosti s cílem její realizace za plné podpory všech zaměstnanců společnosti.


V Ostopovicích dne 10.4.2012
Martin Sítař
Výkonný ředitel

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice