1 senergos 3 4

Historie

Senergos, a.s. byla založena v roce 2004 pod tehdejším názvem Senergos, s.r.o. Základem původně montážní společnosti byla skupina pracovníků vytvořená kolem současného majitele, která prošla několika významnými energetickými firmami. Zpočátku se firma specializovala pouze na elektromontážní práce v rozvodnách a průmyslových instalacích. Postupně společnost rozšiřuje své činnosti tak, aby byla schopna nabídnout svým zákazníkům především komplexní služby v oblasti investiční výstavby.

V dalších letech se společnost více specializuje na výstavbu a modernizace rozvoden vvn/vn, přibývá komplexních a větších staveb. Podařilo se získat a realizovat několik nových zakázek i mimo region jižní Moravy, především v rámci České a Slovenské republiky. Firma získává projekční i montážní zkušenosti s realizací rozvoden přenosové a distribuční soustavy, s vyváděním různých energetických zdrojů do sítě a zaměřuje se na moderní zapouzdřené technologie vvn/vn. Již od vzniku společnosti je velká pozornost věnována specializaci na systémy chránění a řízení rozvoden.

Jelikož narůstá objem stavebních prací v rámci komplexních dodávek „na klíč“ zakládá společnost dceřinou organizaci Senergos-stav, s.r.o., která se specializuje právě na pozemní stavby. V roce 2011 byla tato společnost integrována do mateřské společnosti Senergos, a.s.

V roce 2009 valná hromada společnosti rozhodla o změně právní formy na akciovou společnost. V roce 2011 pak bylo navýšeno základní jmění společnosti na současných 12 mil. Kč.

Od ledna 2012 sídlí společnost ve vlastní nově vybudované provozní budově v Brně - Ostopovicích, kde je zajišťována veškerá administrativní činnost a příprava výroby. Dalším zázemím je pak vlastní areál v Oslavanech sloužící pro přípravu materiálu, skladování a logistiku. Areál je vybaven 20 t a 100 t mostovým jeřábem.

 


Vývoj společnosti:

Rok Významná událost
2004 založení společnosti Senergos, s.r.o.
2005 nové oddělení projekce
2006 postupný rozvoj společnosti
2007 postupný rozvoj společnosti
2008 poprvé překročen obrat 100 mil. Kč
2009 založení stavební společnosti Senergos stav, s.r.o.
2010 výstavba fotovoltaických elektráren
2011 nové oddělení výstavby venkovních vedení
2012 nové sídlo společnosti v Brně - Ostopovicích

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice