1 senergos 3 4

Kontext organizace

K zabezpečení kvality a bezpečnosti prováděných prací byla vedením společnosti přijata a zavedena koncepce trvalého zlepšování integrovaného systému řízení (ISŘ). Tento systém v sobě zahrnuje všechny hlavní procesy, které společnost při své činnosti využívá a které mají dopad na její produkty i okolí.

Integrovaný systém řízení (ISŘ) zahrnuje především:

 

 • Systém managementu jakosti společnosti, dle ISO 9001
 • Systém environmentálního managementu společnosti, dle ISO 14001
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti, dle OHSAS 18001
 • Osvědčení odborné způsobilosti „koordinátor BOZP na staveništi“ dle zákona č.309/2006 Sb.
 • Autorizace ČKAIT dle zákona č.360/1992 Sb.
 • Revizní technici dle vyhlášky č.50/1978 sb.


Ve všech našich činnostech je klíčovou otázkou kvalita prováděných prací a ochrana životního prostředí za současného dodržení zásad bezpečnosti práce. Projektování, řízení a realizace staveb jsou prováděny pod vedením autorizovaných a kvalifikovaných inženýrů a techniků s příslušnými oprávněními dle zákonných požadavků. Odborné výkony jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků s náležitou kvalifikací využívajících vlastní výrobní prostředky a mechanismy.

Při naší práci se trvale snažíme:

 • uspokojovat potřeby všech zájmových skupin (zákazník - vlastník - vedení - zaměstnanec - společnost)
 • zlepšovat vztahy se zákazníky i dodavateli udržováním lepší komunikace
 • zvyšovat obchodní aktivity lepší podporou prodeje našich výrobků a služeb
 • zlepšovat interní procesy s důrazem na měřitelnost výsledků
 • zvyšovat kvalitu a efektivitu práce
 • snižovat vliv na životní prostředí s důrazem na prevenci
 • zvyšovat bezpečnost práce a předcházet pracovním úrazům
Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice