1 senergos 3 4

Projektování a inženýrská činnost

Projektová příprava na klíč

  Návrhy technických řešení, inženýrská činnost

    Zpracování všech stupňů projektové dokumentace

                - stavebních a konstrukčních částí  
                - elektrotechnických částí 
                - liniových staveb 
                - řídicích systémů a ochran 

 

Záměr investora

Fáze přípravná

Dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí Studie proveditelnosti
Studie příležitostí
Technický návrh stavby
Cenová nabídka

Fáze souborného

řešení projektu

Dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení Dokumentace souborného řešení projektu (Basic Design) Dokumentace pro provedení stavby (Detail Design)Dokumentace pro výběr dodavatele

Fáze realizační přípravy

Výrobní a montážní dokumentace Dokumentace zařízení staveniště
Dokumentace zkoušek a uvádění do provozu

Fáze realizace a

kontroly výstavby

Inženýrská činnost ve výstavbě
Technický dozor investora
Autorský dozor projektanta
Činnost koordinátora BOZP
Dokumentace skutečného provedení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice