1 senergos 3 4

Průmyslová automatizace

Výroba rozváděčů, odzkoušení a uvedení do provozu

 

Řídicí systémy a ochrany

řízení rozvoden, řídicí skříně, rozváděče ochran,
ovládací terminály a regulátory,
řídicí jednotky, stanoviště obsluhy, dispečinky, speciální měření,
přenosová a komunikační zařízení, optické rozváděče, vf přenosy 

   

 Programovatelné automaty, měření a regulace

vizualizace technologických procesů, dispečerské řízení a optimalizace procesů (SCADA),

optimalizace spotřeby energií, centrální dispečinky pro řízení technologie,
řízení a pohony samotných technologií

 

Průmyslové elektroinstalace

realizace rozvoden, podnikových sítí s interním i externím dohledem,
hlavní rozváděče, průmyslové rozvody, vlastní spotřeby, zajištěné napájení, akumulátorové záložní zdroje, kogenerační jednotky, diesel generátory,
klasické i inteligentní elektroinstalace, vnitřní i venkovní osvětlení,
požární a bezpečnostní systémy, kamerové systémy, datové sítě, přípojnicové systémy

 

 

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice