1 senergos 3 4

Stavební a montážní činnost

Dodávky staveb na klíč

  Stavební a montážní práce,

    zkoušky a revize,

      servis a údržba 

 

Zadání

stavby

Příprava a řízení zakázky

Zajištění dodávek a materiálu
Plány kvality a BOZP
Projektové řízení stavby
(kvalita - cena - termín)
Koordinace dodavatelů
Zařízení staveniště

a vytýčení sítí

Výstavba a montáž

Stavební a zemní práce
Montáže ocelových konstrukcí
Instalace zařízení
Kladení a zapojení kabelů
Drátování rozváděčů
Kontrola prováděných prací

Zkoušky, revize a uvádění do provozu

Zkoušky, diagnostika a revize elektrického zařízení Nastavení ochran
Zkušební provoz
Zaškolení obsluhy

Servis a údržba

Záruční servis
Pozáruční servis a údržba
Provozování OZE
Opravy zařízení

Odbornost a vybavení:

- Kvalifikovaný personál
- Stavební mechanizace
- Speciální montážní zařízení
- Měřící a zkušební přístroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice