1 senergos 3 4

Výstavba elektrických vedení

  Kabelová vedení   

návrhy a realizace tras kabelových vedení všech napětí,
výstavba kabelových tras v rozvodnách,
koncovky a spojky kabelových vedení,
vyvedení kabelů na venkovní stožáry VN i VVN,
výměny optických komunikačních vedení,
realizace domovních a průmyslových přípojek. 

 

Venkovní vedení   

výstavba sloupových trafostanic, úsekových odpínačů,
návrhy optimální trasy venkovního vedení,
přeložky venkovních vedení,
opravy základů, sanace stožárů, nátěry konstrukcí,
přeizolace vedení,
výměny optických komunikačních vedení. 

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice