Kabelové trasy – referenční projekty

2012-12-02

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

Projektová dokumentace a realizace (Turn-key)

Česká republika

01/2007 ÷ 01/2013

 
Předmět stavby:
Ukončení kabelových vedení v rozvodnách 110 kV.
Realizace nových kabelových tras 110 kV a 22 kV.
Přechody venkovních vedení do kabelů na koncových stožárech.

Koncovky a spojky kabelových vedení.

 

Kabelové trasy – Referenční projekty