Čističky odpadních vod – referenční stavby

2012-12-02

 Programovatelné automaty, měření a regulace

  

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

Realizace na klíč

Česká republika

01/2010 ÷ 01/2013

 
Předmět stavby:
Vizualizace technologických procesů, nadřazené řízení a
optimalizace procesů, centrální dispečinky pro řízení

technologie, řízení a pohony samotných technologií.

 

Vybrané stavby:
ČOV PBS Velká Bíteš
ČOV DELIMAX Hodonín
ČOV Kunčice pod Ondřejníkem
ČOV Lutín

 

Čističky odpadních vod – referenční stavby