Větrná elektrárna Cogealac 240 x 2,5 MW

2013-01-23

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

Technická pomoc při výstavbě VP Cogealac - Engineering

Rumunsko

04/2011 ÷ 9/2012

 
Předmět stavby:
Výstavba nového větrného parku.
Výstavba nové kabelové trasy 110kV.
Výstavba nové kabelové trasy 33kV.
Výstavba nové rozvodny VN/NN.

Větrná elektrárna Moravice - Melč 6 x 2 MW