TR 110/22 kV Hulín – rekonstrukce transformovny

2012-12-01

Zákazník: 

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Kompletní projektová dokumentace

Česká republika

08/2011 ÷ 06/2012

Předmět stavby:

Výstavba nové rozvodny 110 kV typu „H“
Kompletní rekonstrukce rozvodny 22 kV.
Úpravy zaústění vedení 110 a 22 kV.

 

TR 110/22 kV Hulín – rekonstrukce transformovny