R 110 kV Uherský brod - kompletní projektová dokumentace

2018-10-22

Zákazník: 

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Kompletní projektová dokumentace

R 110 kV Uherský Brod, ČR

09/2014 ÷ 09/2016

Předmět stavby:

Doplnění rozdílové ochrany přípojnic

Výměna ochran vedení a transformátorů

 

Rozvodna 110 kV Uherský Brod