Přeložka vedení V5547/5548 - projektová dokumentace včetně realizace

2018-01-18

Zákazník: 

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Kompletní projektová dokumentace včetně realizace

V5547/5548, ČR

09/2015 ÷ 06/2017

Předmět stavby:

Přeložka vedení VVN z nadzemního vedení do kabelového vedení

Výstavba nového kabelosvodného stožáru

Výměna zemnícího lana za kombinované zemnící lano

Úprava systému chránění

 

Přeložka vedení V5547/5548