Větrná elektrárna Bratříkovice 5 x 2 MW

2012-06-25

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

Dokumentace pro stavební povolení

Česká republika

03/2009 ÷ 9/2012

 
Předmět stavby:
Výstavba nového větrného parku.
Výstavba nové kabelové trasy 110 kV a 22 kV.
Výstavba nové rozvodny VVN/VN.
Vyvedení výkonu do distribuční soustavy.

Větrná elektrárna Bratříkovice 5 x 2 MW