Přeložka stožárů 2x110 kV V5518/5519 - kompletí projektová dokumentace

2018-01-18

Zákazník: 

Druh zakázky:

Místo realizace:

Termín:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Kompletní projektová dokumentace

V5518/5519, ČR

2016

Předmět stavby:

Přeložka vedení 2x110 kV

Demontáž a montáž fázových vodičů a KZL

 

Přeložka stožárů 2x110 kV V5518/5519