1 senergos 3 4

Výstavba rozvoden a elektráren

Výstavba na klíč, komplexní rekonstrukce

 

Rozvodny a transformovny VVN/VN

zapouzdřené SF6 rozváděče, kombinované moduly, 
výkonové vypínače, odpojovače, přístrojové transformátory proudu a napětí, bleskojistky, vysílače HDO, izolované a zapouzdřené vodiče. 

   

 Transformátory VVN/VN

výkonové transformátory, zhášecí tlumivky, uzlové odporníky,
vyvedení výkonu, terciály.

 

 

Řídicí systémy a ochrany

řídicí skříně, rozváděče ochran, ovládací terminály a regulátory, řídicí jednotky, stanoviště obsluhy, dispečinky, přenosová zařízení – optické rozváděče, vf přenosy, speciální měření.

 

 

Trafostanice VN/NN

kioskové, vestavěné a stožárové trafostanice včetně vybavení, transformátory suché i olejové,
hlavní rozváděče, průmyslové rozvody, vlastní spotřeby, zajištěné napájení,
 akumulátorové záložní zdroje, kogenerační jednotky, diesel generátory.

 Výstavba nových elektráren a vyvádění výkonu

 

Větrné elektrárny

výstavba větrných elektráren na klíč, řízení projektů, supervize a instalace včetně uvedení

do provozu, studie připojitelnosti do distribuční soustavy, návrh jednotek, vytvoření větrového

modelu a studie hlučnosti, návrh a realizace komunikačního a řídicího systému.

   

 Fotovoltaické elektrárny

výstavba fotovoltaických elektráren na klíč,
studie připojitelnosti do distribuční soustavy,
návrh technického řešení,
regulace výkonu, kompenzace.

Vodní elektrárny

vyvádění výkonu, řízení projektů, supervize a instalace včetně uvedení do provozu,
studie připojitelnosti do distribuční soustavy,
návrh a realizace komunikačního a řídicího systému. 

 

Ilustrativní foto

 Bioplynové elektrárny a kogenerační jednotky

vyvádění výkonu do distribuční soustavy,
stavební práce, návrhy technických řešení a provedení,
instalace a zprovoznění kogeneračních jednotek.

 

 

 

  

 

Výroba rozváděčů, odzkoušení a uvedení do provozu

 

Řídicí systémy a ochrany

řízení rozvoden, řídicí skříně, rozváděče ochran,
ovládací terminály a regulátory,
řídicí jednotky, stanoviště obsluhy, dispečinky, speciální měření,
přenosová a komunikační zařízení, optické rozváděče, vf přenosy. 

   

 Programovatelné automaty, měření a regulace

vizualizace technologických procesů, dispečerské řízení a optimalizace procesů (SCADA),

optimalizace spotřeby energií, centrální dispečinky pro řízení technologie,
řízení a pohony samotných technologií.

 

Průmyslové elektroinstalace

realizace rozvoden, podnikových sítí s interním i externím dohledem,
hlavní rozváděče, průmyslové rozvody, vlastní spotřeby, zajištěné napájení, akumulátorové záložní zdroje, kogenerační jednotky, diesel generátory,
klasické i inteligentní elektroinstalace, vnitřní i venkovní osvětlení,
požární a bezpečnostní systémy, kamerové systémy, datové sítě, přípojnicové systémy.

 

 

 

 

 

Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice